Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΚΑΝΟΥ

  Βασκανία είναι έχθρα άδικος κατά τού απολαύσαντος τι αγαθόν διηνεκής και ακατάλυτος. Η βασκανία είναι πάθος δεινόν αναπείθον και τής οικείας καταφρονείν σωτηρίας.

  Τὸ βασκαίνειν εἶναι χείρον τοῦ πολεμεῖν· διότι ο μέν πολεμών τής αιτίας λυθείσης, δι' ήν ο πόλεμος, καί τήν έχθραν κατέλυσεν, ο δέ βάσκανος ουδεμίαν άλλην έχει αιτίαν ή τήν ιδίαν μανίαν καί τήν σατανικήν γνώμην· αεί βασκαίνει.

  Ο βάσκανος έχει πονηρόν τόν οφθαλμόν βασκαίνοντα τά αγαθά. Ο βάσκανος ως ο φθονερός τής οικείας ολιγωρών σωτηρίας πρό εν μόνον αφορά τήν λύμην τού βασκαινομένου.

  Τὸν βάσκανον δαίμονα καὶ θηρίον ἐάν τις καλέσῃ, δὲν θέλει ἁμαρτήσει· οἱ βάσκανοί εἰσι καὶ τῶν θηρίων χείρονες· διότι ἐκεῖνα μὲν ἢ τροφῆς δεόμενα ἢ παρ’ ἡμῶν παροξυθέντα ἐπιτίθενται καθ’ ἡμῶν, οὗτοι δὲ καὶ εὐεργετηθέντες πολλάκις τὰ τῶν ἀδικούντων τοῖς εὐεργέταις διέθηκαν.

 Ὁ βάσκανος εἰς ἓν μόνον ἀφορᾷ τὴν ἐπιθυμίαν πληρῶσαι τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐὰν μέλλῃ κολάζεσθαι καὶ ἐὰν μέλλῃ ἀναιρεῖσθαι. Βασκάνου ὀφθαλμὸς ἐκτήκεται λύπη, θανάτῳ συζῇ διηνεκεῖ, πάντας ἐχθροὺς ἡγεῖται καὶ τοὺς οὐδὲν ἡδικηκότας.


ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΗΘΙΚΟΥ

  Βίος ηθικός ο κατά Χριστόν βίος. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος είναι ο αληθής ηθικός βίος. Ο κατά Χριστόν ζών ζή αληθώς.

  Ο κατά Χριστόν βίος τελειοί και καλλωπίζει τήν ψυχήν και εικόνα Θεού κατασκευάζει. Ούτος αγιάζει τόν άνθρωπον καί τώ Θεώ εξομοιεί. Ούτος το Θεώ συνάπτει και υιούς Θεού αναδεικνύει.

ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ 
  Βλασφημία! Λέξις φοβερά, λέξις αποτρόπαιος, λέξις εμποίουσα φρίκην, λέξις δηλούσα εξέγερσιν κατά του θείου! Η βλασφημία είναι έκφρασις μίσους κατά τού Θεού.

  Η βλασφημία είναι περίσσευμα μοχθηράς καρδίας, πεπληρωμένης κακίας και υποτύπωσις του χαρακτήρος πονηράς ψυχής . είναι υπαγόρευσις ψυχής δαιμονιώδους εξαναστάσης κατά του Θεού.

Η βλάσφημία είναι η ειδεχθής εικών τής υπό του δαίμονος ελαυνομένης ψυχής . είναι το σύμβολο τών αποστατών δαιμόνων· είναι η φωνή η εκ του βάθους τής ασεβείας εξερευγομένη, η ηχώ του Ταρτάρου.

 Ο βλάσφημος αγανακτεί και υβρίζει τόν διαφυλάξαντα αυτόν υπό τήν σκέπη τής χάριτος αυτού, όπως μή απολεσθεί η ύπαρξις αυτού!

 Ο βλάσφημος υβρίζει τόν αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν τόν αμοίβοντα ταίς πλουσίαις αυτού δωρεαίς τήν αυτού μοχθηρίαν. Υβρίζει τόν πληρούντα τά σύμπαντα χρηστότητος.

 Ο βλάσφημος υβρίζει τόν συγκρατούντα το σύμπαν εν τή βουλήσει αυτού. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις, ορωμένη και αόρατος τρέμει. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις υμνεί, τώ θελήματι αυτού δουλεύουσα.

Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού . απέστη από του Θεού και απέστη απ' αυτού ο Θεός.
Ο βλάσφημος αγωνίζεται μετά του δαίμονος κατά της βασιλείας του Θεού.

Ο βλάσφημος ως μέλος τής κοινωνίας είναι επικίνδυνος, διότι δέν φοβείται Θεόν· εκ δέ τής ελλείψεως τού θείου φόβου πάντα απορρέουσι τα κακά.

 Τούς βλάσφημους οφείλει η κοινωνία να καταδιώκει, ίνα μήν παροργίσει τόν Θεόν ανεχόμενη αυτούς, και επισύρει τήν θείαν οργήν. Η κοινωνία να μήν τους ανέχεται όλως, ίνα μή η ακοή αυτής μολύνεται.

  Πώς ο βλάσφημος δύναται να κέκτηται τήν αρετήν τού στρατιώτου, εστερημένος ηθικού σθένους, ηθικής ανδρείας, ήτοι αρετών από μόνης τής τού Θεού προσοικειώσεως τικτομένων;

 Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες θεωροῦσι τὸν βλάσφημον χείρονα τοῦ δαίμονος· διότι ὁ μὲν δαίμων τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, τὸ θεῖον τοῦ Θεοῦ ὄνομα, φρίττει καὶ τρέμει, ὁ δὲ βλάσφημος ἀδεῶς τοῦτο ἐξυβρίζει.

Πηγή: 5000gnomika.blogspot.gr

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters