Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο Αόρατος Πόλεμος - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Και δικαιότατη και αυτή που πρέπει είναι η επωνυµία που παίρνει το ψυχωφελέστατο βιβλίο. Γιατί αν και πολλά απο τα ιερά και θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και Νέας ∆ιαθήκης, ωνοµάσθηκαν αµέσως από αυτά τα ίδια πράγµατα, που διδάσκουν (έτσι, για παράδειγµα, η Γένεσις του Μωϋσή ωνοµάστηκε, επειδή αναφέρει για την απο το µηδέν γέννησι και ∆ηµιουργία και τα τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί ιστοριογραφούν τα καλά και σωτηριώδη µηνύµατα των ανθρώπων. Ποιός δεν βλέπει γιατί και αυτό εδώ το βιβλίο ωνοµάσθηκε κατάλληλα Αόρατος Πόλεµος, απο αυτήν αµέσως την ύλη και τις υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται;

Γιατί διδάσκει αυτή, (όχι για κάποιον αντιληπτό και ορατό πόλεµο, όχι για εχθρούς σωµατικούς και οφαλµοφανείς, αλλά για τον αόρατο πόλεµο που γίνεται στο µυαλό, στον οποίο παίρνει µέρος κάθε χριστιανός, αµέσως απο την ώρα που θα βαπτισθή και υποσχεθή απέναντι στον Θεό, να πολεµάη σε αυτόν µέχρι να πεθάνη, γιά χάρι του θείου αυτού ονόµατος. Γι αυτό και σχετικά µε αυτόν τον πόλεµο, παραβολικά γράφτηκε στους Αριθµούς... Γι’ αυτό λέγεται στο βιβλίο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ (Αριθµ.21,14), και διδάσκει για εχθρούς ασώµατους και αφανείς, οι οποίοι είναι τα διάφορα πάθη,oi θελήσεις της σάρκας και οι πονηροί δαίµονες, οι οποίοι µισούν τους ανθρώπους και δεν σταµατάνε ηµέρα και νύκτα να µας πολεµάνε. Οπως είπε ο µακάριος Παύλος «δεν έχουµε να παλαίψουµε µε ανθρώπους, αλλά µε αρχές και εξουσίες, δηλαδή µε τους κυρίαρχους του κόσµου τούτου, τα πονηρά πνεύµατα που βρίσκονται ανάµεσα στη γη και στον ουρανό».(Έφεσ. 6,12).

Και οι στρατιώτες που πολεµούν σε αυτό τον πόλεµο είναι όλοι οι χριστιανοί, όπως µαθαίνουµε απο αυτό το βιβλίο. Αρχιστράτηγος των χριστιανών παρουσιάζεται ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός, περιτρι- γυρισµένος µε όλους τους χιλιάρχους και εκατοντάρχους, δηλαδή µε όλα τα τάγµατα των «Αγγέλων και των Αγίων»· πεδίο αγώνα και τόπος και πολεµήστρα, µέσα στον οποίο ο πολεµος αυτός γίνεται, είναι η ίδια η καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος, και χρόνος του πολέµου είναι όλη µας η ζωή.

Ποια πάλι είναι τα όπλα, µε τα όποια εξοπλίζει τους στρατιώτες του ο Αόρατος αυτός Πόλεµος; Ακούστε· η περικεφαλαία αυτών και το σκουτάρι, είναι η εκπληρωµένη δυσπιστία και η απελπισία του εαυτού τους. Η σηµαία τους και το σιδερένιο πουκάµισο, είναι το θάρρος προς τον Θεό και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη. Τα υποδήµατά τους, είναι η ταπείνωσις και η πείγνωσις της ασθένειάς τους. Η ασπίδα, δηλαδή το καλκάνι τους, είναι η υποµονή στους πειρασµούς και η αποµάκρυνσις της αµέλειας. Η µάχαιρα, που κρατάνε από το ένα χέρι, είναι η ιερά προσευχή, τόσο η λεγόµενη νοερά και προφορική, όσο και αυτή που γίνεται µε την µελέτη. Και, τρίλογχο κοντάρι, που κρατούνε από το άλλο χέρι, είναι το να µη κάνουν συγκατάθεσις στο πάθος, που τους πολεµεί, να το διώχνουν µε οργή και να το µισούν και να το συχαίνωνται από την καρδιά τους. Τροφή τους, από τήν οποία παίρνουν για να δυναµώνουν εναντίον των εχθρών, είναι η συνεχή µετάληψις της θείας Κοινωνίας, τόσο της θείας µυσταγωγίας του θυσιαστηρίου, όσο και της νοεράς, και αέρας φωτεινός και ανέφελος, µέσα από τον οποίο βλέπουν από µακριά τους εχθρούς, είναι η παντοτινή γύµνασις του νου στο να γνωρίζη σωστά τα πράγµατα και η παντοτεινή γύµνασις της θελήσεως, στο να θέλη µόνον να εύαρεσθή το Θεό, και η ειρήνη της καρδιάς και η ησυχία.

Εδώ, εδώ σε αυτόν τον Άόρατο Πόλεµο, ή να πούµε καλύτερα, σε αυτόν τον Πόλεµο του Κυρίου, µαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις διαφόρες απάτες, τις κάθε είδους µηχανοραφίες, τα δύσκολα στρατηγήµατα και τις τέχνες που µεταχειρίζονται εναντίον αυτών οι νοητοί εχθροί µέσα απο τις αισθήσεις, µέσα απο την φαντασία, µέσα απο την στέρησι της ευλάβειας και µάλιστα, µέσα απο τις τέσσερες προσβολές, που φέρνουν τον καιρό του θανάτου, της απιστίας, λέω, της απογνώσεως, της κενοδοξίας και της µεταµορφώσεώς των σε φωτεινούς Αγγέλους. Και στη συνέχεια, µελετάνε και αυτοί, πως να λύνουν και να αντιπολεµούν, αυτές τις µηχανές των εχθρών. Kαι εδώ διδάσκονται, ποιά τάξι και ποιό νόµο πρέπει να κρατούν και πόσο γενναία να πολεµούν. Kαι για να πώ µε συντοµία, από το βιβλίο αυτό κάθε άνθρωπος που αγαπά την σωτηρία του, µαθαίνει πως να νικήση τους αόρατους εχθρούς του, για να απόκτηση κούρση και θησαυρούς, δηλαδή αρετές θείες και αληθινές και για να πάρει βραβείο και στεφάνι αµαράντινο, το οποίο είναι η ένωση µε το Θεό και στο τωρινό αιώνα και στο µέλλοντα.

∆εχθείτε λοιπόν αυτό το βιβλίο, φιλόχριστοι αναγνώστες, µε χαρά και ευνοϊκά και µάθετε απο αυτό την τέχνη του Αόρατου Πολέµου· φροντίστε όχι µόνο να πολεµήτε απλά, αλλά να πολεµήτε και νόµιµα και όπως πρέπει, για να στεφανωθήτε. Επειδή, κατά τον Απόστολο «εάν και αθλήται κανείς, δεν στεφανώνεται, αν δεν αθλήση νόµιµα» (Β΄ Τιµόθ. 5)». Εξοπλισθήτε µε τα όπλα που σας διδάσκει, γιά να θανατώσετε µε αυτά τους νοητούς και αόρατους εχθρούς σας, οι οποίοι είναι τα πάθη που φθείρουν την ψυχή και οι δαίµονες που είναι οι δηµιουργοί αυτών των παθών. «Ντυθήτε την πανοπλία του Θεού για να µπορέσετε να αντισταθήτε στα τεχνάσµατα του διαβόλου» (Εφεσ. 3,10). Να θυµάστε ότι υποχεσθήκατε στο άγιο βάπτισµα ότι απαρνήσθε και πολεµάτε τον σατανά και όλα τα έργα του και κάθε λατρεία του και κάθε αµαρτία του, τα όποια έργα του είναι αυτά της φιληδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας και τα υπόλοιπα πάθη. Οπότε και να αγωνίζεστε, όσο µπορείτε, για να κατατροπώσετε, για να τον ντροπιάσετε και για να τον νικήσητε µε όλη σας την τελειότητα. Ποιά δε είναι η πληρωµή και ο µισθός, που έχετε να πάρετε για αυτή τη νίκη σας; Πολύς και µεγάλος. Και ακούστε αυτό αυτολεξεί από το ίδιο το στόµα του Κυρίου, οπού µας το υπόσχεται στην Ιερή Άποκάλυψι. «Σε όποιον νικήσει θα του δώσω να φάη τον καρπό από το δένδρο της ζωής, που βρίκσεται στον παράδεισο του Θεού µου» (κεφ. 2,7). «Τον νικητή δεν θα τον πειράξη ο δεύτερος θάνατος» (Αποκ. 2,11). «Σε όποιον νικήση θα του δώς από το κρυµµένο µάννα» (Αποκ. 2,17). «Στο νικητή θα του δώς την εξουσία που κι εγώ πήρα από τον Πατέρα µου κι ακόµη θα του δώσω το άστρο το πρωινό» (Αποκ. 2,28). «Τον νικητή θα τον ντύση ο Θεός µε τα λευκα ρούχα της νίκης· δεν θα διαγράψω το όνοµά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίζω ως δικό µου µπροστά στονΘεό και τους αγγέλους του» (Αποκ. 3,5). «Τον νικητή θα τον κάνω στύλο στο ναό του Θεού µου» (Αποκ. 3,12). «Τον νικητή θα τον βάλω να καθίση µαζί µου στον θρόνο µου» (Αποκ. 3,21). «Ο νικητής θα τα κληρονοµήση όλα, κι εγώ θα είµαι Θεός του κι αυτός παιδί µου» (Αποκ. 21,7).

Βλέπετε αξιώµατα; βλέπετε µισθούς; βλέπετε το oκταπλάσιο αυτό στεφάνι, τo oποίο είναι γεµάτο άνθη και αµαράντινο, αλλά πολλά περισσότερα στεφάνια θα σας πλέξουν αδελφοί, αν νικήσετε τον διάβολο· σε αυτό λοιπόν µαθητεύετε, στο να αγωνίζεστε και να εγκρατεύεστε «γι ανα µη πάρη κανένας το στεφάνι σας» (Aποκαλ. 3,11). Γιατί, είναι αλήθεια, οτι είναι ντροπή µεγάλη, εκείνοι µεν που αγωνίζονται στους σωµατικούς και εξωτερικούς αγώνες και στα πένταθλα να εγκρατεύωνται απο όλα, για να πάρουν ένα φθαρτό στεφάνι από αγριελιά, ή σέλινο ή απο κλαδί κουκουναριάς, ή φοινικιάς ή δάφνης ή µυρσίνης ή κάποιου άλλου φυτού. Και εσείς που έχετε να πάρετε τέτοιο άφθαρτο στεφάνι, να περνάτε µε αµέλεια και αδιαφορία την ζωή σας. Και ας σας πείση σε αυτό ο ΙΙαύλος που λέει «∆εν γνωρίζετε ότι οι δροµείς όλοι τρέχουν στο στάδιο, ένας όµως λαµβάνει το βραβείο; Τρέχετε, λοιπόν κι εσείς έτσι, ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιµάζονται για τον αγώνα, υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή· εκείνοι για να λάβουν ένα στεφάνι που µαραίνεται, ενώ εσείς αµάραντο» (Α' Κορινθ. 9,24).

Αυτή λοιπόν τη νίκη και τη λαµπρότητα αυτών των στεφανιών εύχοµαι να απολαύσουµε· να θυµηθήτε, αδελφοί µου, να δεηθήτε στο Κύριο και για την συγχώρεσι των αµαρτιών εκείνου, που έγινε βοηθός σας αυτού του ωραίου, µέσα απο το βιβλίο αυτής της εκδόσεως· πάνω απο όλα, όµως, θυµηθήτε να σηκώσετε τα µάτια στον ουρανό, και να ευχαριστήσετε και να δοξάσετε τον Πρωταίτιο και Αυτοδίδακτο αυτής της νίκης Θεό και Αρχιστράτηγό σας Ίησού Χριστό, και ας λέγη ο καθένας προς αυτόν εκείνο που είπε ο Ζοροβάβελ «Από εσένα προέρχεται η νίκη.... Και η δόξα είναι δική σου, και εγώ δικός σου συγγενής» (Β' 'Έσδρ. 59). Και αυτό του Προφήτη ∆αβίδ «Σε σένα ανήκει, Κύριε, η µεγαλωσύνη, και η δύναµις, και το καύχηµα, και η νίκη, και η εξοµολόγησις, και η ισχύς» (Α' Παραλειπ. 29,11). Τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν.

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters