Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Λογισμοὶ Ἀκάθαρτοι

Οἱ ἀκάθαρτοι, πονηροὶ καὶ βλάσφημοι λογισμοὶ δὲν εἶναι προϊὸν τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀλλὰ τοὺς παράγει τὸ πονηρὸ πνεῦμα. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ δίνουμε προσοχὴ σ’ αὐτὰ πού μᾶς λέει καί, ὅταν ἔρχονται, ἐπειδὴ γνωρίζουμε ἀπὸ ποῦ εἶναι, νὰ τὰ περιφρονοῦμε, καὶ μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας νὰ προσκολλώμεθα στὴν ἀλήθεια,
ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτὴ εἶναι ἡ μάνα μας, αὐτή μᾶς γέννησε, αὐτή μᾶς τρέφει καί μᾶς παρηγορεῖ.

Λογισμοὶ ἀπιστίαςἊν τὴ στιγμὴ ποὺ ἁγιάζονται τὰ Θεῖα Δῶρα, ἤ ὅταν ἑτοιμάζεσαι νὰ τὰ μεταλάβεις, ἐμφανίζονται μέσα στὸ νοῦ σου λογισμοὶ ἀπιστίας, ζητῶντας ἀπὸ σένα ἀποδείξεις τῆς πίστης σου, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ κάνεις εἶναι νὰ μὴν τοὺς δώσεις καμμία σημασία. Ἀλλὰ πές τό ἑξῆς: «Πιστεύω στὸ λόγο τοῦ Κυρίου μου, ποὺ γιὰ μένα ἔγινε Ἄνθρωπος καὶ ἔχυσε γιὰ μένα τὸ δικό Του Πανάχραντο Αἷμα». Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνεις καὶ ὅταν προσεύχεσαι.

Ὅταν σὲ ἐπισκέπτονται λογισμοὶ ἀπιστίας, νὰ ἔχεις στὸ νοῦ σου τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ θὰ φύγουν μακριά. Λέγε καὶ τὸ ἑξῆς: « Εἶμαι ἕνας ἀσήμαντος ἄνθρωπος, ἐνῶ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, γνωστοὶ καὶ μεγάλοι, πίστευαν σ’ αὐτὰ ποὺ οἱ λογισμοὶ προσπαθοῦν νὰ μοῦ στερήσουν».

Γιὰ τὸν Κύριο τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο· διαφορετικὰ Αὐτὸς δὲ θὰ ἦταν Παντοδύναμος. Τίποτε δὲν Τοῦ εἶναι ἀδύνατο· αὐτὴ ἡ ἀδυναμία δὲν εἶναι στὴ φύση Του. Καὶ στὴ φύση Του δὲν εἶναι, παραδείγματος χάρη, νὰ κάνει κακό.

Νὰ μή μᾶς στενοχωροῦν

Δὲν πρέπει νὰ δίνουμε σημασία σὲ πονηρὲς καὶ βλάσφημες σκέψεις πού μᾶς βάζει ὁ πονηρὸς τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς· αὐτὲς δέ μᾶς λογαριάζονται ὡς ἁμαρτία. Πρέπει μὲ τὴν ἡσυχία νὰ συνεχίζουμε τὸ ἔργο μας. Μόνο αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει καθόλου πεῖρα στὴν πνευματικὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ στενοχωριέται ἀπ’ αὐτὲς τὶς σκέψεις.

Ὅταν τὸ πνεῦμα σου ἀναστατώνεται θυμήσου τὴν ἐπουράνια εἰρήνη, τὴν ὁποία λαμβάνεις κάθε φορὰ ποὺ μεταλαμβάνεις τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Ἔχε ἐλπίδα ὅτι θὰ τὴν ἀποκτήσεις καὶ αὐτὴ τὴ φορά.

Ὅταν οἱ σκοτεινοὶ λογισμοὶ βαραίνουν τὴν ψυχή σου, τὴν περικυκλώνουν καὶ τὴν ἀναστατώνουν, καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ σταθεροποιηθεῖ μέ τήν πίστη στὴν ἀσάλευτη πέτρα τῆς δικαιοσύνης· ὅταν αἰσθάνεσαι τὸν ἑαυτό σου κακὸ καὶ ὅλα ὅσα ἀγγίζει ἡ σκέψη σου σοῦ φαίνονται ἐπίσης κακά, τότε νὰ μὴν ἔχεις τόση παραφροσύνη, ὥστε νά σκέφτεσαι ὅτι, ὅταν ἀποσταθεροποιεῖσαι ἐσύ, ἀποσταθεροποιοῦνται τὰ πάντα καί, ὅταν ἐσὺ ἀλλάζεις πρὸς τὸ κακό, τὰ πάντα ἐπίσης ἀλλάζουν. Τὴ δική σου ἀδυναμία νὰ μὴν τὴν προβάλλεις στοὺς ἄλλους. Ὁ Θεός, παραδείγματος χάρη, οἱ Ἅγιοί Του, ὅπως καὶ ὅλες οἱ θεῖες ἀλήθειες τῆς πίστης, οἱ προσευχές, καὶ οἱ ὕμνοι, οἱ διάφοροι θεσμοὶ ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία, εἶναι πάντα τὰ ἴδια, ζωοποιὰ καὶ φωτεινά, ἀκλόνητα καὶ ἀναλλοίωτα, ἀκαταμάχητα φρούρια.

Ἐσὺ μερικὲς φορές, λόγω τῆς ἀπερισκεψίας σου, σκοντάφτεις πάνω σ’ αὐτά, καὶ ὄχι αὐτὰ πάνω σὲ σένα. Ἐσὺ εἶσαι εὐμετάβλητος καὶ ἀσταθής, αὐτὰ εἶναι σταθερὰ καὶ αἰώνια. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀΐδιο Φῶς, ἐσὺ πιό πολὺ εἶσαι σκοτάδι παρὰ φῶς, γιατί ἔχεις μέσα σου ἕνα σκοτεινὸ στοιχεῖο ποὺ εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία καὶ τὸ σκοτάδι εἶναι γιὰ σένα μία συνηθισμένη κατάσταση.

Ἡ ἁγιοσύνη καὶ τὸ φῶς κατοικοῦν στὴν ψυχή σου σὲ τέτοιο βαθμό, ὅσο ἐσὺ μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν καλή σου προαίρεση πλησιάζεις τὴν Πηγὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ τὸ Πρῶτο Φῶς, τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ εἶναι ἡ εὐτυχία σου, ὅταν στὸ νοῦ σου ὑπάρχει τὸ φῶς, ὅταν αἰσθάνεσαι μέσα σου τὴν τέλεια ἁρμονία μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπ’ Αὐτόν.

Καλοὶ λογισμοὶ

Οἱ καλὲς καὶ φωτεινὲς σκέψεις εἶναι ἀπὸ τὸ Θεὸ ἢ ἀπὸ τὸ δικό μας ἄγγελο φύλακα. Ἐνῶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος στερεῖται τὴ θεία χάρη, ἀπὸ τὴν καρδιὰ του «ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί» (Μτ. 15, 19).

Νὰ σταματᾶς πιὸ συχνὰ μὲ τὴ σκέψη σου σ’ αὐτὰ τὰ μεγαλύτερα γεγονότα· ἐννοῶ στὴν πτώση τοῦ πρώτου ἀθάνατου ἀνθρώπου καὶ στὸ θάνατο ποὺ ἀκολούθησε τὴν πτώση, καὶ στὴ συνέχεια στὴν ἀνόρθωσή του καὶ στὴν αἰώνια ζωὴ ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Χριστὸς μὲ τὰ πάθη, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασή Του. Νὰ τὸ σκέφτεσαι αὐτό.
Πόλεμος μὲ τοὺς λογισμοὺς

Ὅταν γίνονται οἱ ἐπιθέσεις τῶν παθῶν, στὴν ἀρχή, τὶς περισσότερες φορὲς (καὶ στοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δὲν παραδίδουν ἀμέσως τὰ ὅπλα), οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοὶ πολεμᾶνε τοὺς ἀντίθετους καλοὺς λογισμούς.

Πρέπει νὰ εἴμαστε σταθεροὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε τὸν ἀντίπαλό μας νὰ μᾶς νικήσει. Οἱ καλοὶ λογισμοὶ πρέπει νὰ ὑπερισχύσουν τῶν πονηρῶν, ἀκόμη καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀναγκασθεῖ νὰ κάνει θυσίες, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴ λογικὴ τῆς σάρκας δὲν πρέπει νὰ κάνει.
Πρέπει νὰ θυσιάζουμε αὐτὸ ποὺ ζητάει ἡ σάρκα: στὸ θυμὸ κάποια ἀπὸ τὰ δικά μας δικαιώματα, στὴ φιληδονία τὶς ἀπολαύσεις, καὶ στὴ φιλαργυρία τὰ χρήματα. Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι λίγο ἢ καθόλου, δὲν ἀντιστέκονται στὶς ἐπιθέσεις τῶν παθῶν.

Γι’ αὐτὸ τὰ πάθη ἀποκτοῦν δύναμη ἐπάνω τους καὶ τοὺς τυραννοῦν. Τὸ νὰ εἶσαι εὐχαριστημένος μὲ ὅλα καὶ μὲ ὅλους καὶ νὰ ἔχεις τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ πρῶτο σου μέλημα, γι’ αὐτὸ πρέπει συνέχεια νὰ προσπαθεῖς καὶ νὰ φροντίζεις. Αὐτὸ εἶναι ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο εὐτυχισμένο, καὶ σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση πρέπει νὰ εἶσαι συνέχεια.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο :
Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ».
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη, 2004.


Πηγή: agiosmgefiras

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters